Deep Web Việt Nam - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số Thành viên:
1,625
Tổng số Bài viết:
33
Tổng số Chủ đề:
16
Tổng số danh mục:
2
Số thành viên đang trực tuyến:
2
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
10 - 20/08/2014, 02:08
Tổng đăng nhập trong ngày:
0
Tỷ lệ: Đăng ký/ngày:
1.01
Tỷ lệ: Bài viết/ngày:
0.02
Tỷ lệ: Chủ đề/ngày:
0.01
Tổng số các diễn đàn:
7
Thành viên mới nhất:
764100
Tỷ lệ: Trực tuyến/ngày:
0.48
Gender stats:
None: 4
Female: 1
Male: 4

10 thành viên tích cực nhất

Admin
7
Bố Già
5
Dont Touch Me!
3
anonxx
2
luutieutinh
2
zenmilano
2
Jokerr
1
nhgioeu
1
davenguyen2514
1
UserP
1

Thành viên bắt đầu chủ đề

Admin
5
Bố Già
5
Dont Touch Me!
3
vandal2840
2

Most Time Online

Admin
12 ngày 15 giờ 0 phút
Dont Touch Me!
2 ngày 1 giờ 7 phút
Bố Già
1 ngày 10 giờ 56 phút
hikaru2811
3 giờ 49 phút
yêu thầm mẹ vợ
2 giờ 46 phút
anonxx
2 giờ 19 phút
baovtpro39
2 giờ 3 phút
thongceo
1 giờ 59 phút
123456
1 giờ 54 phút
nicholai
1 giờ 43 phút

Top liked users


Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Thời gian đăng nhập nhiều nhất
* 2019 0 0 0 6
Tháng Tám 2019 0 0 0 3
Tháng Bảy 2019 0 0 0 6
Tháng Sáu 2019 0 0 0 2
Tháng Năm 2019 0 0 0 3
* 2018 0 0 0 1
Tháng Chín 2018 0 0 0 1
Tháng Một 2018 0 0 0 1
* 2017 0 0 26 2
Tháng Mười Hai 2017 0 0 0 1
Tháng Một 2017 0 0 26 2
* 2016 1 9 1,312 4
Tháng Mười Hai 2016 0 0 161 2
Tháng Mười Một 2016 0 0 147 2
Tháng Mười 2016 0 0 33 1
Tháng Chín 2016 0 0 87 2
Tháng Tám 2016 0 0 62 2
Tháng Bảy 2016 0 0 79 2
Tháng Sáu 2016 0 2 156 2
Tháng Năm 2016 0 0 126 3
Tháng Tư 2016 1 3 255 3
Tháng Ba 2016 0 2 108 4
Tháng Hai 2016 0 2 90 3
Tháng Một 2016 0 0 8 1
* 2015 11 20 270 7
Tháng Mười Hai 2015 0 0 1 1
Tháng Mười Một 2015 0 0 2 1
Tháng Mười 2015 0 0 4 2
Tháng Chín 2015 0 4 120 4
Tháng Tám 2015 0 2 40 3
Tháng Bảy 2015 0 2 25 2
Tháng Sáu 2015 0 0 4 2
Tháng Năm 2015 11 12 74 7
Tháng Tư 2015 0 0 0 2