Điều khoản đăng kýTiếng Việt
Mọi nội dung đều được phép thảo luận tại đây NHƯNG chúng tôi không cho phép các nội dung liên quan đến:
1. Khiêu dâm, sex...
2. Dụ dỗ, lừa đảo, lừa gạt, chửi bậy, vu khống, xúc phạm người khác.
3. Bịa đặt, nói không đúng sự thật (nói láo).
Vi phạm sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn!
English
All contents are permitted to discuss here BUT we do not allow the contents related to:
1. Pornography, sex...
2. Entice, cheat, deceive, curse, calumniate, offense other people.
3. Fib, say untrue (lie).
Violators will be permanently banned!